title
Tarbija ostukäitumine naturaalsete ja orgaaniliste kosmeetikatoodete ostmisel - Tallinna Kaubamaja näitel
Consumer behaviour in purchasing of natural and organic cosmetics - on the example of Tallinna Kaubamaja
author
Rei, Gertrud
supervisor
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network