title
TTÜ õppekeskkonna ained.ttu.ee logide visualiseerimine ja analüüs
TTU Learning System ained.ttu.ee Logs Visualization and Analysis
author
Doilova, Varvara
supervisor
defence date
language