title
Vaadete mõju päringute täitmisplaanide koostamisele kahe andmebaasisüsteemi näitel
The Influence of Views to the Creation of Query Execution Plans in the Example of Two Database Management Systems
author
Kašnikova, Darja
supervisor
defence date
language