title
Politsei- ja Piirivalveameti Merevalvekeskuse personali planeerimine
Workforce planning in the Estonian Police and Border Guard Boards JRCC Tallinn
author
Treffner, Ivar
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit