title
IoT baasil põhinev raamistik suruõhu süsteemide haldamiseks O-I PRoduction Estonia ASs
IoT based Framework for compressed air system management in O-I Production Estonia AS
author
Jakobson, Robert
keywords
defence date
language