title
E-tellimuste jaotuslogistika konfiguratsioonid ja arenguvõimalused Astri.ee platvormi näitel.The configurations and opportunities of online order fulfillment in Astri.ee platform
author
Arge, Merili
keywords
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal