title
Ukraina sõjapõgenike värbamis- ja kohanemisprotsessi mõjutavad tegurid ning lahendused Eesti tööturul rakendamiseks
Factors influencing the recruitment and adaptation process of Ukrainian war refugees and solutions for implementation in the Estonian job market
author
Nirk, Melody
supervisor
defence date
language