title
Tehnilis-majanduslik analüüs edasi arendatud puitpelletite kasutamisest tööstuslikes elektrijaamades
Techno economical analysis of advanced wood pellets for industrial power plants
author
Ariva, Urmo
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit