title
Elektrimasina rikkesimulaatori kasutusjuhendi koostamine
Composition of Electrical Machine Fault Simulator Manual
keywords
asünkroongeneraator
rikkesimulaator
rike
synchronous machine
induction generaator
induction motor
simulator
defence date
language