title
Elektrikaubikute kasutuselevõtuga kaasnev keskkonnaalane ja majanduslik otstarbekus logistikaettevõtte Itella Estonia OÜ näitel
The environmental and economic feasibility associated with the introduction of electric vans on the example of the logistics company Itella Estonia OÜ
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal