title
Käibekapitali optimeerimise protsessi analüüs Ensto Ensek AS näitel
Net Working Capital Optimization Project Analysis on AS Ensto Ensek Example
author
Linnas, Mari
supervisor
defence date
language