title
Таллинский Политехник № 28 1981
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
16.10.1981
language