title
Proovitöö olemus ning selle õiguslikud probleemid
The nature and legal problems of work trials
author
Lampe, Kelli
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network