title
Linnakliima neutraalsuse poole: Euroopa linnade avaliku halduse ja võimekuse kvalitatiivne uuring
Towards urban climate neutrality: a qualitative exploration of administrative governance and capacity in European cities
author
Braun, Dominik
keywords
supervisor
defence date
language