title
Eesti naissoost meremeeste kogemused laevajuhiks õppimisel ja laevajuhina töötamisel
Experiences of Estonian female seafarers in training and working as ship's officer
author
Rennig, Marge
keywords
sooline koosseis
shipmasters
sex structure
females
marine education
legislation (acts)
ILO
MLC
STCW
WISTA
defence date
language