title
Finantsaudiitori kohustused tulenevalt isikuandmete kaitse üldmäärusest
Obligations of a financial auditor under the General Data Protection Regulation
author
Sutt, Anette
supervisor
defence date
language