title
Jätkusuutlikkuse ja tulemuslikkuse vaheline seos Euroopa investeerimisfondide näitel
The relationship between sustainability and performance on the example of European investment funds
author
Lantin, Berit
supervisor
Tapver, Triinun
defence date
language