title
Sooperspektiiv ja sooline võrdsus Eesti Kaitseväes
Gender perspective and gender equality in Estonian Defence Forces
author
Aas, Sigrid
keywords
sooline võrdsus
sooperspektiiv
sõjväeliselt korraldatud organisatsioon
ÜRO JNR 1325
EDF from NATO 1325
gender perspective
defence date
language