title
Investeeringud inimkapitali: hariduse ja tervishoiu investeerimise majandusliku kasulikkuse analüüs Eesti näitel
Investments in human capital: analysis of economic benefit of investing in education and health care on the example of Estonia
Инвестиции в человеческий капитал: анализ экономической выгоды капиталовложения в образование и здравоохранение на примере Эстонии
author
Hitrova, Marina
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network