title
Tööga rahulolu ja motivatsiooni uuring Sotsiaalkindlustusameti Tallinna büroo töötajate näitel
Research into Job Satisfaction and Motivation Based on the Staff of Social Insurance Boards office in Tallinn
author
Kaljula, Monika
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network