title
Suurandmete ja nutitehnoloogiate rakendamine täppispõllumajanduses Hollandi ja Saksamaa näitel
Use of big data and smart technologies in precision agriculture: case of the Netherlands and Germany
author
Munoz Loaiza, Aylin Sabrina
keywords
targad tehnoloogiad
täppispõllumajandus
tark põllumajandus
innovatsiooniteooria
smart technologies
precision agriculture
smart farming
innovation theory
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus