title
Tarkvara arendamine telliste koordinaatide ja orientatsioonide tuvastamiseks 3D müüri mudelist
Developing software for detecting brick locations and orientations from a 3D wall model
author
Uustalu, Iko-Eerik
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal