title
Räästakarniiside ajalugu, tüpoloogia ja restaureerimine
The history, typology and restoration of cornices
author
Kaaret, Triinu
keywords
räästas
karniisid
orderid (arhit.)
tüpoloogia
eave
cornices
architectural orders
typology
supervisor
defence date
language