title
Õhukesekileliste Cu2ZnSnSe4 päikesepatareide elektriliste parameetrite dünaamika
Electrical characterization dynamics of thin film Cu2ZnSnSe4 solar cells
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information