pealkiri
Õhukesekileliste Cu2ZnSnSe4 päikesepatareide elektriliste parameetrite dünaamika
Electrical characterization dynamics of thin film Cu2ZnSnSe4 solar cells
kirjeldus
Lühikokkuvõte
Abstract
kaitsmiskuupäev
keel
õigused
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information