title
Rahapesu Andmebüroo iseteeninduskeskkonna analüüs ja kavandamine
Analysis and Design of the Financial Intelligence Unit Self-Service Environment
author
Lukk, Anna-Liisa
supervisor
defence date
language
rights
Tähtajalise juurdepääsupiiranguga lõputöö. Täistekst avalikustatakse 14.12.2028
department / college