title
Lõuna-Eesti ja Saksa leiukohtade saviomaduste võrdlus keraamikas kasutamise eesmärgil
Comparison between clay occurrences in South-Estonia and Germany as raw material for ceramics
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
piiratud ligipääs
limited access