title
Tasakaalu saavutamine konkurentsiõiguse, ravimite kättesaadavuse ja intellektuaalomandi õiguse vahel. Ravimite dopeltpatenteerimine
Striking the Balance between Competition law and IPR. A Comparative study on Secondary Patenting of Pharmaceuticals
author
Haapaniemi, Noora Tuulia
keywords
ravimite patendeerimine
patenting of pharmaceuticals rights
secondary patenting
defence date
language