title
Remote Sensing and Modelling of Wind Waves in Semi-Enclosed Seas
Tuulelainete kaugseire ja modelleerimine poolsuletud merealadel
author
Najafzadeh, Fatemeh
keywords
empirical orthogonal function
satelliitaltimeetria
empiirilised ortogonaalsed funktsioonid
description
Citation: Najafzadeh, F. (2022). Remote Sensing and Modelling of Wind Waves in Semi-Enclosed Seas [TalTech Press]. https://doi.org/10.23658/taltech.64/2022
serial number
64/2022
publisher
TalTech Press
TalTech Kirjastus
supervisor
defence date
identifier
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/f00ab062-2512-47e0-91c1-c871163f58d2
ISBN 978-9949-83-918-6 (PDF)
https://doi.org/10.23658/taltech.64/2022
language
rights
CC BY-NC-SA