pealkiri
Remote Sensing and Modelling of Wind Waves in Semi-Enclosed Seas
Tuulelainete kaugseire ja modelleerimine poolsuletud merealadel
autor
Najafzadeh, Fatemeh
märksõnad
satellite altimetry
empirical orthogonal function
satelliitaltimeetria
empiirilised ortogonaalsed funktsioonid
doktoritöö järjekorranumber
64/2022
väljaandja
TalTech Press
TalTech Kirjastus
kaitsmiskuupäev
identifikaator
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/f00ab062-2512-47e0-91c1-c871163f58d2
ISBN 978-9949-83-918-6 (PDF)
keel
õigused
CC BY-NC-SA