title
Punkeris oleva toote vaakum – imemissüstemi moderniseerimine. Modernization of the vacuum suction system of the product in the punker. Модернизация системы вакуумного всасывания продукта в бункера
author
Božemovski, Andrei
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal.
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information.