title
Tuule jõul töötavate katuseventilaatorite karakteristikute määramine mõõtmiste põhjal liginullenergia testhoones
Identification of wind influenced roof ventilators characteristics based on measurement in the nzeb test facility
author
Papp, Tanel
keywords
katuseventilaator
nzeb
roof ventilators
wind influence
defence date
language