title
Fassaaditüüblite väljatõmbetugevuse uurimine
A Study on the Pull Out Strength of Insulation Fasteners
author
Malgin, Vassili
keywords
fassaaditüüblid
soojusisolatsiooni liitsüsteem (SILS)
fasteners
External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS)
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal
Restricted access. Available at academic unit, please contact staff for more information