title
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike usaldusteenuste kohta (EIDAS): sobivuse analüüs Eesti e-valitsemise süsteemis
The Electronic Identification and Trust Service Regulation (EIDAS): An analysis of its Compatibility with the Estonian e-government System (EES)
author
Aavik, Gerli
defence date
language