title
Tallinna Polütehnik Nr 24 1987
description
TPI parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee ja ametiühingukomitee häälekandja
date
04.09.1987
language