title
Ajasurvest tuleneva stressiga toimetulekustrateegiad advokaatide näitel
Strategies for Coping with Time-Related Stress on the Example of Lawyers
author
Tungal, Anastassia
keywords
supervisor
defence date
language