title
Võrgustikupõhine koordineerimine väikeriigis: Eesti elukestva õppe strateegia rakendamise juhtimine
Network-based coordination in Small States: steering the implementation of the Estonian lifelong learning strategy
author
Rebane, Kristina
keywords
võrgustikupõhine koordineerimine
võrgustiku juhtimine
võrgustikuprotsessid
network-based coordination
network processes
network management
defence date
language