title
Sisekontrollisüsteemi muudatuste mõju kontrolli omanikele ning teostajatele ABB Tallinna teenusekeskuse näitel
The impact of internal control changes to control owners and performers based on the case of ABB Tallinn service center
author
Kuller, Erle
supervisor
defence date
language