title
Investeerimisalane teadlikkus ja selle parendamine finantshariduse kaudu TTÜ tudengite seisukohast
The knowledge about investment and the improvement of it through financial education from the perspective of TTU students
author
Kiivikas, Naomi Jessica
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network