title
KU-126 tüübi veetoru katla-utiliseerija paigaldamine horisontaalasendist vertikaalsesse asendisse  VKG OIL AS põlevkiviõli  tootmisettevõttes Petroter-1 tehnoloogia järgi
Remounting of a recovery water-tube KU-126 type boiler from a horizontal position to a vertical one at VKG OIL AS plant by the Petroter-1shale oil distillation technology
author
Kronk, Vadim
keywords
gaasikäik
tõstekraan
horisomtaal
vertikaal
remounting
gas duct
lifting equipment
horizontal position
vertical position
metallurgy
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal