title
Innovatsiooni ja ekspordi seosed BEEPS uuringu näitel
The link between innovation and exporting in the BEEPS survey
author
Kurvet, Laura
supervisor
defence date
language