title
Digitaalse lõhe mõju ühiskonnale Türgi näitel
The Effects of the Digital Divide in the Society and Analysis of Digital Divide in Turkey
author
Ayaes, Selin
keywords
digitaalne lõhe
sotsiaalsed klassid
teabele ligipääs
digital break
digital gap
social classes
information poor
information rich
defence date
language