title
Sisseostetavate ja Eestis kohapeal valmistatavate ülerõivaste tootearenduse võrdlus AS Baltika baasil
Product development comparison of outsourced and Estonian made outerwear based on Baltika Ltd
description
Lühikokkuvõte
Abstract
supervisor
Viibur, Kati
defence date
language
rights
Konfidentsiaalne lõputöö. Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas kohapeal
Confidential thesis. Not available at academic unit