title
Automatiseeritud testimissüsteemi kalibreerimisrakise ja kinnituste projekteerimine
Design and need for calibration jig and fixture in automated test system
author
Pazooki, Amirhossein
description
Lühikokkuvõte
Abstract
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö
Lõputööga ei ole võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal