title
Hoone parameetrite mõju uurimine süsiniku jalajäljele planeerimise algetapis kasutades lihtsustatud olelusringi hindamise metoodikat
A parametric study using a simplified LCA methodology to assess the influence of building parameters on carbon footprint in the early stages of design
author
Madelat, Payam
keywords
building parameters
influences of designings on carbon footprints
simplified LCA assessment methodologies
supervisor
de Luca, Francisco
defence date
language