title
Automaatse sildumissüsteemi kasutamise võimalused Muuga sadamas reisiparvlaevade sildumisel
Possibilities of using automated mooring system in Muuga Harbour for mooring ro-pax vessels
author
Väikemaa, Kertu
keywords
sildumisoperatsioonid
automaatne sildumissüsteem
mooring operations
automated mooring system
supervisor
defence date
language
rights
Avalikustamisele mittekuuluv lõputöö. Lõputööga on võimalik tutvuda teaduskonnas/asutuses kohapeal