title
Copernicus merekeskonna seire teenuse veepinna temperatuuri produktide analüüs Läänemere kohta
Copernicus Marine Environment Monitoring Service analysis of water surface products for the Baltic Sea
author
Brussenkova, Alina
keywords
merevee pinnatemperatuur
SST produktid
SST products
defence date
language