title
Osturiski tajumine tarbijakäitumises ja selle elementide analüüs TTÜ Tallinna Kolledži üliõpilaste ja üliõpilaskandidaatide näitel
Analysis of Consumer Perceived Risk and its Elements (based on the Example of Tallinn College of TUT Students and Student Candidates)
author
Mikaberidze, Anna-Maria
supervisor
defence date
language