title
Kanepibetooni niiskustehnilised omadused: sorptsioon, veeimavus ja veeauruläbivus
Hygroscopic performance of hempcrete: sorption, water absorption and water vapour permeability
author
Koosapoeg, Tarmo
keywords
kanepibetooni desorptsioon
kanepibetooni koostis
kanepibetooni kasutamine
Hempcrete
cannabis plant
hempcrete water vapour permeability
hempcrete watere absorption
hempcrete sorption
hempcrete desoprtion
hempcrete composition
use of hempcrete
supervisor
defence date
language