title
Avaliku korra mõiste korrakaitseseaduses ning selle mõju politsei töökoormusele
Public order term in Estonian Law Enforcement Act and its impact on the workload of the police
keywords
korrakaitseorgan
õiguskord
eraõiguse norm
avaliku õiguse norm
eraõiguse subsidiaarsusklausel
õiguspoliitika
legistika
normitehnika
Saksa õigus
Estonian Law Enforcement Act
law enforcement authority
law and order
provisions of private law
provisions of public law
interests of public order
subsidiarity clause of private law
lawmaking
legal politics
legistics
legal formalities
German law
defence date
language
rights
Lõputöö kättesaadav TTÜ arvutivõrgus
Accessible in TTÜ network